СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА

Ликвидационната  комисия на

                 ЗК „ КАЛЕТО“ в ликвидация,

ЕИК834023818

На осн. Чл. 23  от Устава на кооперацията в ликвидация и  чл. 16,  и чл.41,  от ЗК   СВИКВА :

ОБЩО СЪБРАНИЕ  на  30.11.2019г. от 9 часа  в клуба на пенсионера в гр. Тервел

На осн. Чл. 25, ал.2 от Устава при липса на кворум събранието ще бъде проведено след един час в 10 часа независимо от броя на присъстващите при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация за дейността на ликвидационната комисия за периода
  2. Удължаване срока на ликвидация на кооперацията

3.Промяна представителството на кооперацията с избор на един ликвидатор

4.Избор на  ликвидатор – Съби Иванов Господинов

5.Освобождаване на досегашните  членове на ликвидационната комисия Трифон Пасев Стоев и Симеон Георгиев Симеонов

  1. Освобождаване от отговорност на досегашните членове на ликвидационната комисия Трифон Пасев Стоев и Съби Иванов Господинов

7.Други- докладва г-н Съби Иванов – член на ликвидационната комисия.

Член кооператорите да носят личните си карти

От ликвидационната комисия

loading...