ЛИКВИДАТОРЪТ НА ЗК „КОЗЛОДУЙЦИ“

Село Козлодуйци, община Добричка, съобщава, че ще се проведе събрание със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на ликвидатора за извършената работа по процеса на ликвидация.
  2. Вземане на решение за заличаване на кооперацията.
  3. Вземане на решение за даряване на останалите неразпределени средства на кметство село Козлодуйци.

Събранието ще се проведе на 26 август 2022 година, от 9.00 часа, в офиса на ликвидатора в град Добрич, ул. „К. Стоилов“ 5, ет. 2, офис 2

ЛИКВИДАТОР