Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 04.11.2019г. от 10:00 часа в офиса на „К 2” ООД, находящ се в гр. Добрич, бул. „Добруджа” №2. Целта на пресконференцията е мултиприциране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.

loading...