„К 2” ООД”: ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА

85

 

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0038-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 04.11.2019г. от 12:00 часа в офиса на „К 2” ООД, находящ се в гр. Добрич, бул. „Добруджа” №2. Целта на провеждането на кръглата маса е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.