Крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпостранението в Добрич е 14.06.2019 г. Срокът бе определен на заседание на Постоянна комисия „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“.

Заявленията се приемат в Центъра за услуги и информация.

Образецът на Завлението и Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпостранението могат да се намерят в интернет страницата на Община град Добрич.

През 2018 година Община град Добрич подпомогна финансово 10 добрички автори и творби, свързани с историята и развитието на Добрич.

Следващото заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението ще се проведе на 30.07.2019 г. от 16.00 часа в Община град Добрич.