Концесионерът на мангановия рудник „Оброчище“ край Балчик ще кандидатства за заем пред чуждестранна банка, за да заплати задълженията си към НАП и работниците. Резултатът се очаква в края на март след приключване на правния и финансов анализ на фирмата. Това съобщават от „Евроманган“ ЕАД – с. Църква в отговор на поредица публикации през последните дни, че концесията от страна на Министерство на енергетиката е прекратена. От там уточняват, че министерството спира действието на концесията и дава едномесечен срок от получаване на известието за погасяване на концесионните задължения. До прекратяване на концесията ще се стигне, ако парите не бъдат платени в срок, т.е. до средата на март.

По информация на енергийното ведомство неизпълнените парични задължения по концесията са 130 хиляди лева. Поради тази причина на 7 февруари т.г. е спряно действието на договора от юни 1999 г. за предоставяне на концесия с предмет за ползване на подземни богатства – манганови руди от находище Оброчище – Северозападен участък. Спирането на правата не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние.

От друга страна, миньори от Оброчище потърсиха съдействието на омбудсмана Мая Манолова за изплащане на заплатите им. В Окръжен съд се водят две дела за откриване на производство по несъстоятелност, заведени от „Енерго Про“ и от Главна инспекция по труда, съответно за дължими суми за електричество и неизплатени трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците за повече от два месеца, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

Междувременно Окръжният съд в Добрич не даде ход на дело, образувано по искова молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД, заради неизплатени трудови възнаграждения на работници. Делото бе отложено поради нередовно призоваване на длъжника – призовката не му е била връчена в 7-дневен срок преди насроченото за днес заседание. По тази причина съдът отложи първото съдебно заседание за 19 март.

Производството е образувано по искова молба на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София, в която се твърди, че дружеството, в качеството му на работодател, не е изплатило трудовите възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите му за повече от два месеца. На това основание ищецът иска да бъде установена неплатежоспособността на „Евроманган“ и да се открие  производство по несъстоятелност на дружеството.По делото е назначена съдебно – счетоводна експертиза, уточняват от пресцентъра на Окръжния съд.

 

loading...