В началото на месец октомври Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни  и непълнолетни в община Крушари  организира конкурс за снимка „Есента в моето село“.

В надпреварата участваха двадесет и шест деца от първи до четвърти клас от училищата в община Крушари. Представените снимки показват усилията на малките фотографи да запечатат пъстротата на есенната палитра в Добруджа. Всяка снимка представя специфичен поглед на детското въображение  към един от най-благодатните и пъстри сезони.

На първо място журито класира снимката на Себайдин Демиров – ученик от ІV клас – ОУ „Васил Левски“ – с. Коритен. Второ място бе определено за Ясмина Петкова Стоянова, четвъртокласничка от ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозенец, а третата награда ще отиде при Мерай Орхан от СУ „Христо Смирненски“ – с. Крушари. Специална награда журито присъжда на Несрин Рифат – ученик от с. Коритен.

Всички участници в конкурса ще получат поощрителни награди

Всяко училище ще отдели кът, в който ще бъдат подредени снимките на участниците в конкурса. Намеренията на ръководството на МКБППМН изградените училищни кътове да имат постоянен характер, като чрез тях ще се представят идеи, конкурси, състезания, презентации и други форми, стимулиращи детското въображение и творчество. В условията на непрекъснати ограничения, предизвикани от кризата с Ковид-19, за общинското и училищните ръководства е от особена важност свободното време на децата и учениците да бъде осмислено по начин, създаващ предпоставки за включване и преодоляване на последиците от социалната изолация.

Галерията от снимките можете да разгледате тук.

loading...