Община град Добрич и Къщата на виното обявяват конкурс за най-добро домашно вино – реколта 2019 година. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич само със собствени вина – реколта 2019 г. Категориите в конкурса са:  Червени вина; Бели вина и Розе. Производителите могат да участват в повече от една категория.  В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.

Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното. Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда. Победителите се обявяват на 14 февруари 2020 г., 11.00 часа в АЕМО „Старият Добрич”.

Регламент за участие:

 1. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич.
  2. Производителите могат да участвуват само със собствени вина – реколта 2019 г.
 2. Категориите в конкурса са:

А/ Червени вина

Б/ Бели вина

В/ Розе

4.Производителите могат да участват в повече от една категория.

 1. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.
  6. Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.
  7. Участниците в конкурса носят проба от всяко вино, с което участват в конкурса. Пробите трябва да са бистри. Всяка от тях трябва да е в 1 брой стандартна стъклена бутилка 0.750 мл., без етикет.
 2. Проби от виното/вината се събират до 10 февруари в Къщата на виното ул. „В. Левски” № 7 /Стария хлебозавод/ тел. за информация: 0886 520138
 3. Вината се оценяват от тричленна комисия от специалисти съгласно Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии, издаден от Министерството на земеделието и горите

10.Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда.

11.Победителите се обявяват на 14 февруари 2020 г., 11.00 часа в АЕМО „Старият Добрич”.

 

 

loading...