Комисията за защита от дискриминация ще има изнесена приемна в Балчик.

0
94
Комисията за защита от дискриминация ще има изнесена приемна в Балчик. В четвъртък /21 юли/ регионалният й представител ще се срещне с граждани в сградата на Общинска администрация от 10.00 до 11.30 часа.
Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.