КНИГАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИТЕ

0
865

В навечерието на 24 май – Денят на българската азбука, просвета и култура, учениците от VIII клас на СУ „Йордан Йовков“ показаха своите знания за историята на книгата, придобити в часовете по български език и литература, под ръководството на г-жа Росица Стратиева. Часът се проведе в конферентната зала на музея в Тервел.

По интерактивен начин, с помощта на презентации и допълнително изготвени от самите ученици нагледни материали, трите екипа „Ръкописна книга“, „Печатна книга“ и „Електронна книга“ представиха пред ученици от гимназиалните класове от една страна знанията си за различните периоди от възникването на книгата като писмен документ- от глинените плочки, през пергамента, хартията- до днешните стандарти и софтуер за създаване и четене на електронни книги. По време на представянето на материала за ръкописната книга Виктория и Елис подариха на  музея изработени от тях копия на страници от Четвероевангелието на Цар Иван Александър. Художник на илюстрациите е Виктория, а калиграфски изписаните букви са дело на Елис.

„Диамантената сутра“ е най-старата печатна книга и е датирана от 868 г., през 1456 г. от печатарската матрица на Йоханес Гутенберг излиза първата печатна библия, „Абагар“ е първата печатна книга на новобългарски език, най- издаваната и превеждана книга в света е романът „Дон Кихот де ла Манча“ от Мигел де Сервантес. Това научиха зрителите от отбор „Печатна книга“ и още видяха клип, демонстриращ пълният процес на създаване на луксозно книжно издание, шито на ръка.

Екип „Електронна книга“ демонстрира завидна знания за софтуерните приложения и интернет платформи за създаване, редактиране и четене на електронни книги. Посочиха силните и слабите страни на новия вид информационно издание. Участниците в отбора показаха и резултати от анкета в Инстаграм, която сами са провели, с въпрос „Какви книги четете – електронни, традиционни?“, като 60% от участвалите в нея са дали гласа си за електронното издание, а 40% за традиционната книга.

Часът за книгата завърши с поздрав към учениците от г-жа Цанка Жечкова- библиотекар в Читалищна библиотека Тервел, Атанас Недялков- директор на СУ „Йордан Йовков“ и г-жа Севдалина Колева – директор на дирекция „Образование, култура, младежки дейности и ритуали“.