Срещата беше инициирана от кмета на общината и на нея беше дискутирано спазването на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност на община Каварна.

Кметът на общината накратко обясни новите моменти в прилагането на Наредбата и подчерта, че от изключителна важност е отчетността на спортните клубове. Г-жа Балтаджиева заяви, че общината ще подпомага развитието на спорта и дейността на спортните клубове на местно ниво, но при стриктно спазване на законовите изисквания и последващ контрол върху разходите.

Спортните клубове поеха ангажимент да спазват изискванията на Наредбата, а кметът от своя страна им обеща пълно съдействие от страна на администрацията, чрез разяснения при изготвяне на необходимите документи за осигуряване на финансирането на дейността им.

Участие в срещата взеха още заместник-кметът Митко Недев, началникът на отдел „Образование, социални дейности и спорт“ Любов Киорогло и началникът на отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ Станка Янева.

loading...