Заповед №900 на кмета на Добрич Йордан Йорданов от 06.07.2021 г. гласи:
I. Във връзка с необходимостта от провеждане на дезинфекционни мероприятия съгласно Приложение № 1 към т.1, буква „а“ от Заповед № РД-01-373/27.05.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България, в детските градини и детски ясли на територията на град Добрич, в които ще бъдат разположени избирателни секции за провеждането на 11 юли 2021г. на избори за народни представители за Народно събрание,
на 12 юли 2021г. се преустановяват посещенията в следните детски градини и детски ясли:
– Детска ясла № 4 – ул. “Любен Каравелов“ № 55 А
– Детска ясла № 4 – ул. “Вардар“ № 54
– Детска ясла № 4 – филиал в ДГ № 26 ул. “Оп. Д. Ковачев“ № 2
– Детска ясла № 4 – филиал в ДГ № 32 ж.к. “Балик“, ул. “Теменуга“ до бл. 24
– Детска ясла № 5 – ул.“Екзарх Антим I“ № 1
– ДГ № 7 „Пролет“ – Ж.К..“Добротица“ № 16
– ДГ № 8 „Бодра смяна“ – ул. “Генерал Колев“ № 13
– ДГ № 9 „Пчеличка“ – ул. “Христо Смирненски“ № 5
– ДГ № 10 „Слънчице“ – ул. “Даскал Димитър Попов“ № 1
– ДГ № 12 „Щурче“ – ул. „Вардар“ № 67
– ДГ № 18 „Дора Габе“ – ж.к. “Дружба“ до бл.44
– ДГ № 20 „Радост“ – ул. “Христо Ботев“ № 54
– ДГ № 23 „Звездица“ – ул. “Богдан“ № 2
– ДГ № 24 „Приказен свят“ – ул. “Дунав“ № 16
– ДГ № 25 „Весела“ – ж.к. “Дружба“ № 54
– ДГ № 26 „Звънче“ – ул. “Оп. Д. Ковачев“ № 2
– ДГ № 32 „Зорница“ – ж.к.“Строител“ до бл. 65
– ДГ № 32 „Зорница“ – ж.к.“Балик“, ул. “Теменуга“ до бл. 24
В детските градини и детски ясли на територията на Община град Добрич, невключени в т.I от настоящата заповед, посещенията не се преустановяват.
loading...