Кметове на общини, сред които и на Каварна – Елена Балтаджиева, бяха на посещение във Федерална република Германия.
Визитата се състоя по покана на почетния консулт на България в Майнц Даниел Гар, в периода 7-8 ноември, като част и от международния календар на Националното сдружение на общините в Република България за 2022 г.
Целта беше запознаване с работата на общинската комунална компания на Майнц Mainzer Stadtwerke, която управлява всички комунални услуги на общината и осигурява енергийната й независимост, чрез производство и дистрибуция на енергия.
Българската делегация на местни власти имаше възможността да посети общинския център за управление на енергийната мрежа на града, която като капацитет обслужва около 70 000 домакинства. Освен електропреносната мрежа, компанията е отговорна за наблюдението и контрола и на 2 помпени станции, разпределящи вода за над 265 000 жители, както и мрежови оператор на газопреносната мрежа, към която са свързани около 60 000 домакинства и компании. В енергийния парк на Майнц българските местни власти бяха запознати и с процеса за производство на екологичен водород от вятърна енергия и възможностите за добавянето му в газопреносната мрежа.Една от компаниите в общинското портфолио е Завода за производство на енергия от отпадъци (KMW). Представителите на българските общини добиха представа както за отделните процеси, така и за техническите характеристики на инсталациите за производство на електричество и централно отопление.
Вторият ден от посещението бе посветен на екологичния обществен транспорт и взаимодействието на енергийния парк (вятър и водород) с останалите дъщерни компании за осигуряване на зелена енергия на потребителите.
Кметовете на общини Каварна, Велико Търново, Троян, Димитровград, Ихтиман, Копривщица, Павликени, Русе, Сливен, Стамболийски, Хасково и заместник-кметовете на общините Бургас, Казанлък, Разлог, Самоков и Стара Загора се възползваха от шанса да установят ценни контакти с общинските дружества на Майнц, които ще бъдат развити в двустранни обмени и потенциални съвместни проекти.
Участниците в посещението проведоха и среща с Генералния консул на Република България във Франкфурт -Неделчо Михайлов и неговият екип, като имаха възможността да се запознаят с работата на дипломатическата мисия и да обменят информация за възможности за последващо задълбочаване на взаимоотношения между местните власти от двете страни, се отбелязва в сайта на НСОРБ.
Снимки: НСОРБ