Карти за безплатно пътуване до Добрич могат да заявят пенсионерите в община Крушари до 6 януари

0
157

До петък, 6 януари, живеещите на територията на община Крушари пенсионери могат да заявят желанието си да получат карта за безплатно пътуване до град Добрич, съобщи Димитрина Петрова, директор на дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“.

От възможността могат да се възползват пенсионери с адресна регистрация в населените места от община Крушари. Задължително условие е мъжете да са навършили 64 г. и 6 месеца, а жените – 62 г. Картата е валидна до 31 декември 2023 г. и осигурява достъп до услугите на „Пътнически превози“ АД до областния град и обратно, в рамките на утвърдената транспортна схема.

Списъци на желаещите да се възползват от социалната придобивка се изготвят от кметовете на населените места, а в село Крушари – от Веска Михайлова, председател на Общинския съвет на пенсионерските клубове.

БТА