КАКВО ПИШЕ В ЛЕТОПИСИТЕ ЗА ДНЕШНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ… 805 ГОДИНА

0
2050

 

През 805 година Хан Крум разгромил Аварския каганат. И научава от пленените аварски първенци как е загинало царството им. Ето такво пише в хрониката:

\”Същите тези Българи унищожили напълно Аварите. Крум запитал пленниците Авари: \”От какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ?\” А те отговорили: \”Тъй като взаимните клетви се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните; и още, тъй като насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите; също така и от пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници; освен това подкупничеството, също и от търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел.\”

Препис от енциклопедията \”Българската цивилизация\” – изд. 2005 г.