И БАЛЧИК НЕ ПОДКРЕПЯ БИЗНЕС ПЛАНА НА ВИК – ДОБРИЧ, В КОЙТО Е ЗАЛОЖЕНО ПОВИШЕНИЕ НА ВОДАТА

0
92

Заместник – кметът по устройство на територията в община Балчик Димитрин Димитров ще участва в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД. Той ще гласува против предложения коригиран бизнес план на водното дружество за регулаторен период 2022-2026 г. Днес Общинският съвет даде мандат на представителя на Общината за това как да гласува по отделните точки в дневния ред на Общото събрание на Асоциацията,което ще се проведе на 7 юли в Областна администрация – Добрич.

Поетапно поскъпване на водата се предвижда във всички общини в Добричка област. Община Балчик, която е с 6,96% право на глас, ще подкрепи само отчета за бюджета и дейността за 2021 год. 35 процента от гласовете са на Областна управа – представител на държавата, а 31,20% – на Община Добрич, която вече заяви, че няма да подкрепи бизнес плана, това направи и Община Добричка (7,57%). Общините Генерал Тошево, Каварна и Тервел са с малко над 5 на сто от гласовете, а Шабла и Крушари – под 2 на сто, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

Предложението да не се подкрепи бизнес плана бе направено от финансовата комисия при ОбС – Балчик. Председателят и Сияна Фудулова изтъкна в мотивите, че се предлага поскъпване на водата за територия, в която се плаща най-високата цена, без да се правят структурни реформи във ВиК дружеството.

Като общински съветник в залата днес не гласува началникът на ВиК Балчик Димитър Николов. Потърсен за коментар, той каза, че повишените цени на тока, горивата, нуждата от инвестиции са сред основанията да се изисква това поскъпване. Стопираният бизнес план би забавил подмяната на водопроводи и поддръжка на съоръжения, коментира още Николов. А за да се приведе мрежата във вид, какъвто трябва да е, трябват инвестиции.

Той призна, че и това лято има безводие в част от селищата в общината. Най-сериозно ще се работи по водопровода на село Рогачево, който поетапно ще се подменя на малки участъци, за да не се прекъсва водоподаването за дълги периоди. При отстраняването на аварии стараем се водоподаването да бъде прекъсвано за максимално кратък период, увери началникът на ВиК – Балчик Димитър Николов.