ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 12.05.2022 г., от 10:00 ч., в град Каварна ще се проведе Семинар за стартиране на туристически продукт ORIGINS  – по проект „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената“ Ms код ROBG 528, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния- България.

         Събитието е насочено към стартиране на туристическия продукт ORIGINS и разисквания, свързани с него. В семинара  ще участват 30 представители на партньорите по проекта.

Исторически Музей – град Каварна, в качеството на партньор, заедно с Музейният комплекс за природни науки-Констанца/Румъния/ в качеството на водещ партньор,  Морска академия „Мирча чел Бътрън“- Констанца, и националния колеж „Мирча чел Бътрън“- Констанца, като партньори участват в изпълнението на проекта.

Основната цел на проекта е  оптимизиране на туристическия потенциал на трансграничния регион Румъния – България чрез диверсифициране на туристическата оферта на региона с предимство за научния туризъм.

Заинтересованите лица могат да се регистрират за участие на e-mail: imkavarna@abv.bg, hinotrans@gmail.com