За втори път тази година Общинският съвет в Балчик не даде съгласието си за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за урегулиран поземлен имот по плана на курортна зона Двореца в Балчик

Става въпрос за част от тъй наречения паркинг Тихия кът на крайбрежната алея в Балчик, за която добричкото дружество „Бряг“ ООД (като собственик) е поискало да бъде приведена в съответствие с границата на поземления имот по кадастралната карта. Днешното предложение, което не получи нужните гласове, гласи: ширината на улицата от 12 метра да се намали на 6 метра, като в общинския имот останалите 6 метра да бъдат за паркиране; мястото за връзка на брегоукрепителното съоръжение „Дамба“ с улица да се измести в рамките на останалата част от улицата.

По препоръка на постоянната комисия по устройство на територията днес съветниците изслушаха вносителите на инвестиционно предложение. Представителят адвокат Силвия Кирякова коментира ситуацията в две направления – че собствеността им е безспорна, придобита чрез продажба от Общината преди 13 години, както и че осигуряването на достъп до съседен държавен имот е възможно през алеята.

Целта е да се въведе ред в тази територия, а именно да се изчисти несъответствието между регулационния план и кадастралната карта. По думите и ползваният като паркинг имот навлиза в имот държавна собственост (където в момента се намира пропускателният пункт за алеята) и в собствеността на Бряг ООД. Тя сподели извадка от идейния проект, който предвижда паркиране на това място с оглед на обществения интерес.

В подкрепа на изменението се изказа съветникът Симеон Господинов, който заяви, че е крайно време това неугледно място от дамбата да се промени и да се даде зелена светлина за паркинг, както стана ясно, към първия петзвезден обект в Балчик.

„Дамбата се превърна в лицето на цялата община. Вървейки, с гордост развеждаме нашите гости, но остана един „цирей“… Време е да има един престижен петзвезден хотел, който също ще бъде част от лицето на този град…

Може да ударим всички спирачки на инвеститора и това да стои за снимките на филм за войната в Бейрут – тези бетони, строшени къщи …А да обсъждаме кой как го бил продал … все едно да обсъждаме целия преход…“, коментира Симеон Господинов.

Мнение категорично против изрази съветникът Владимир Лафазански. По думите му общественият интерес е свързан с оспорването на тази собственост, придобита през 2007 год., и по този въпрос трябва да се свика експертна комисия.

„Гласът против е моят. Не можем да оставим тази част от града без паркинг, без улица. Колегите са загрижени за външния вид, но една експертна комисия трябва да реши какво ще бъде преназначението на това място“, е неговото мнение.

Според юриста на Общинския съвет Асен Атанасов продажбата е била неправомерна, защото няма как да се продава улица без изменение на регулационния план. За това и гражданите са в правото си да ползват територията.

„Аз се убедих, че е извършена една неправомерна продажба при несъобразяване със съществуващия и одобрен през 1996 г. регулационен план на населеното място и само единствено в съответствие и въз основа на кадастралната карта.

Общинските съветници станахме заседатели в този съдебен процес. Така образно съветникът Атанас Атанасов сложикрай на словесната битка и се пристъпи към гласуване, дори и прегласуване. В крайна сметка в подкрепа на точката гласуваха 10 съветници, 2 „против“, 3 негласували и 1 „въздържал се“. Така нужните 11 гласа от Общински съвет с 21 членове не бяха постигнати.

Албена Иванова

https://bnr.bg/varna

НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
 7. БЪЛГАРИТЕ
 8. ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
 9. ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
 10. РИБОЛОВ
 11. ГЮВЕЧ
 12. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 13. България – Китай 中国保加利
 14. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 15. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 16. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 17. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
loading...