Изложба за природата и здравето в СУ “Славейков”

0
1932

Учениците от 10 клас на СУ „П. Р. Славейков” подредиха изложба за природата и здравето във фоайето на първия етаж в училище. Поради огромния интерес, в подготовката се включиха и ученици от всичките седми класове.

Децата работиха по две направления. По Темата „Да опознаем природата и да я опазим” бяха изработени различни проекти, с разнообразни материали: резервати и паркове; Червена книга на застрашените животни и растения; как да спасим природата.
По Темата „Да опазим здравето на човека”, славейковци избраха колажи и макети, във връзка с борбата с наркотиците, тютюнопушенето и последиците от тях и влиянието им за различните системи на човека; рака на гърдата и борбата с него.
Ученици от 7 „д“ клас изработиха филм на тема „Опазване на околнат

а среда”.

НДТ