Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода01.07.2020г. – 30.09.2020г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че проектосписъкът на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2021г. е изготвен и обявен на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства подали заявления за настаняване в общински жилища през 2020г., също е обявен на информационното табло  на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, както и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич..

На основание чл.17, ал.3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, възражения по изготвения проектосписък за 2021г. ще се приемат от 21.01.2021г. до  05.02.2021г. /включително/.

Формуляр за подаване на възражение може да се получи и подаде на 6-то работно място в Центъра за услуги  и информация на Община град Добрич, ул. „България” №12, съобщава на фейсбук страницата си общината.

 

loading...