По повод 1 ноември – Ден на народните будители и Ден на българските учени, Община град Добрич връчва ежегодно Годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката.
Съгласно чл. 9 /4/ от Правилника предлагаме на Вашето внимание постъпилите предложения за носители на награди:
Колективна награда
– Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“
Постъпилите предложения са от Петка Петкова, доц. Силвена Йорданова и Иванина Вълова
Индивидуална награда
Няма постъпили предложения
Награда за млад творец
– Александър Петров
Постъпилото предложение е от Сдружение на писателите – Добрич
Грамоти – чл. 9 /12/ от Правилника
– Юлиян Георгиев – Председател на Народно читалище „Романо дром 2002 г.“
Постъпилото предложение е от Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ и Федерация на обединените ромски общности – Добрич.
С предложенията и мотивите за тях можете да се запознаете в Дирекция „Хуманитарни дейности“ – Култура на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, ет. 7, стая 701.
Своето мнение можете да изразите в писмен вид, като го изпратите на следната електронна поща: dobrich@dobrich.bg в срок до 14 октомври 2020 г.
loading...