ИЗБРАНО Е ТУРИСТИЧЕСКОТО ЛОГО НА ДОБРИЧ

0
1413

 

На 7 декември 2018 г., определено със заповед на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов, жури проведе своето заседание за избор на туристическо лого на град Добрич. Одобрен бе проектът на Христо Викторов Христов.

Журито бе в състав: председател доц. д-р Соня Алексиева – ръководител на секция „Туризъм” в департамент „Бизнес администрация” при Нов български университет –  София, която участва онлайн, и членове: проф. д-р Пламен Братанов – ръководител  катедра  „Индустриален дизайн” в Техническия университет във Варна, Димитър Трайчев – художник, член на СБХ, Галина Миткова – началник наэотдел „Канцелария” в общината, Богдан Добрев Богдев – член на Консултативния съвет по туризъм, Койчо Коев – майстор на художествена дърворезба, член на РЗК – Добрич, и Божидар Тонев – председател на СБХ в Добрич.

В конкурса участваха общо 12 предложения, като критериите и методиката за оценка на проектните предложения бяха както следва:

–              Съобразяване на проектите със заданието на конкурса;

–              Съобразяване на проектите с принципните изисквания за изграждане на логотип (четивност, опознаваемост чрез цвят, баланс между изображение и типография, информативност, адекватност в различни мащаби и други);

–              Оригиналност на идеята.

За основна оправна точка авторът на избрания проект е избрал паметника на Хан Аспарух, като един от най-разпознаваемите обекти в града. Образът на Хан Аспарух е стилизиран адекватно спрямо контекста, фокусирайки се върху най-характерните черти на паметника, което прави знакът разпознаваем. Логото, като съвкупност от знак и типография, е резултат от следните ключови думи – история, динамика и прогрес и фокус върху една от основните точки, изведени в заданието на конкурса.

Напомняме, че конкурсът за туристическо лого на град Добрич бе обявен в края на септември 2018 г. с цел създаването на запазен знак, който да осигури разпознаваемост на град Добрич на туристическата карта на България. Избраният графичен знак ще бъде неразделна част от печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уеб сайт, електронна реклама и всички възможни медии, съобщават от Община Добрич.