С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                       ЗКПУ “Пчела” – с. Пчелник  

 

ще проведе годишно отчетно събрание на кооперацията на 29.09.2019  от 08:00 ч в с. Пчелник при следния

Дневен ред:

1.Приемане и освобождаване на член кооператори

  1. Отчетен доклад на УС и КС за 2019 г.

3. Приемане на ГФО за 2019 г.

4.Упълномощаване на УС и председателя за сключване на договори

5.Разни.

При липса на кворум , то се отлага за 09:00 ч. на същата дата и място.

 

loading...