Според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, взето на 1 юли, за клиентите в Западна България, обслужвани от “Електрохолд Продажби” (доскоро от ЧЕЗ) увеличението на крайната цена е с 2.7 %, за Югоизточна България, където доставчик е “ЕВН България Електроснабдяване”, поскъпването е с 3.47 %, за клиентите на “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” от Североизточна България – с 4.45 %. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

Добруджанци, опичайте си акъла, когато дойде време за гласуване за нов парламент – рано или късно! Очакват ни фалити и ледена зима. И още много неприятности. Поне повечето от добруджанци. Да благодарим на КЕВР, кой както може…