Инициативата е подета от обществените възпитатели към Центъра за социална превенция /ЦСП/ към Местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни.

Сформирана е мобилна група, в която участват възпитаници на детските градини, деца и младежи от танцов клуб „Василена”, Клубът по музика към ЦСП. В инициатива “Лесовъд за един ден” най-активни са младежите от Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост. Те, заедно с децата от другите групи, ще продължат със засаждането на елхи, брези, ясен и през следващата седмица, като към тях ще се включат всички училища и изнесените групи на детската градина в населените места от община Крушари. Всяко учебно и социално заведение ще бъде посетено и на избраните места ще бъдат посадени дръвчетата. Инициативата на Центъра за социална превенция към МКБППМН се реализира с подкрепата на Държавно лесничейство – Ген. Тошево, участък Крушари.

След приключване на кампанията децата и учениците ще продължат с еко инициативите, като се включат в почистването на училищни дворове, паркови градини в селата, зелените площи.

Източник: www.dobrichonline.com

loading...