Започна изпълнението на проект за понто-сарматските степи

0
690

На 23 и 24.05.2019г. започна изпълнението на дейности 2 и 3 от проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“.

Дейности 2 – Изготвяне на методологии и подходи за възстановяване на природното местообитание има за цел проучване на спецификата и изискванията за възстановяване/самовъзстановяване на доминиращите и структуроопределящи видове за местообитание 62 С0* понто-сарматски степи“.

По дейност 3 от проекта – Осигуряване на семена и посадъчен материал от характерни за природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи“, бяха осигурени материали от естествени образци на част от растителните видове, определящи структурата на местообитанието.