Започват проверки по хотели и публични места за спазването на  авторски права за музикални и аудиовизуални произведения.

Те са част летните планови проверки на Министерството на културата за спазване на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, съобщава Община Балчик.

Проверките на Дирекция „Авторско право и сродните му права“, целящи ограничаването на евентуалното неразрешено използване на аудио и видео продукти, ще имат фокус, но няма да се ограничават до търговски, хранителни и развлекателни обекти, в които се извършва озвучаване с музика.

Контрол ще се осъществява и по отношение на хотели, в които се препредават телевизионни програми.

Министерство на културата приканва ползвателите на закриляни обекти на авторското право и сродните му права да уредят съответното използване с правоносителите.

При констатиране на нарушения ще бъдат образувани административнонаказателни производства. Установената в закона улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления по ЗАПСП не позволява укриването на нарушителите и осуетяването на административнонаказателната отговорност, напомнят от културното ведомство.

 

 

loading...