Този месец започват обучения на територията на Местната инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности, касаещи опазването и възстановяването на морските екосистеми, и дейности като екотуризъм в зони от Натура 2000, както и за предотвратяването и контрола на разпространението на инвазивни чужди видове,избягване и намаляване на нежелания улов.
Обученията са във връзка с изпълнението на проект „Обучение на рибари и други заети в сектор рибарство по опазване и възстановяването на морските екосистеми и по съответни алтернативни дейности, като екотуризъм в зони от Натура 2000 и МЗТ“ по проект, „Пази морето – бъди Море”, финансиран по Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности.
Обученията ще се проведат през септември по график в зависимост от сформираните групи, съобщават от сдружението МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Желаещите да се включат в тях, могат да се свържат с организаторите на e-mail: desita_ivandjenev@abv.bg
Информация на Албена Иванова.
https://bnr.bg/varna
 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
 7. БЪЛГАРИТЕ
 8. ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
 9. ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
 10. РИБОЛОВ
 11. ГЮВЕЧ
 12. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 13. България – Китай 中国保加利
 14. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 15. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт

 1. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 2. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
loading...