Заповед на кмета определя позволените места за агитационни материали за предстоящите избори в общинаБалчик

0
219

Определени са местата за поставяне на агитационни материали по време на информационно-разяснителната кампания в изборите за народни представители на 2 април в община Балчик. Върху частна собственост това е разрешено само след разрешение на съдържателя на обекта, а за общинската това са витрините на читалища и общински клубове в Балчик, офисите на политическите партии, витрините на клубовете в кметствата, таблата за афиши и други рекламни съоръжения.

Местата са регламентирани в кметска заповед, в която се забранява: унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред; анонимни материали, свързани с предизборната кампания, или такива, които накърняват добрите нрави и честта на кандидатите.

До 7 дни след изборния ден (10 април 2023 г.) партиите и коалициите са задължени да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Сигнали за нарушения се подават до кмета на  Община Балчик.

БНР