ЗАМ.-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ДОБРИЧ УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ

0
776

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството вчера се проведе работна среща по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България.

Във връзка със стартирането на писмена процедура на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014–2020 за разглеждане и одобрение на предложение за финансиране на инвестиционни проекти по първата покана за набиране на проектни предложения, в резултат на проведена среща на високо ниво между министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България Лиляна Павлова и министъра на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Динку, в МРРБ се организира работна среща, на която ще бъде обсъдена представената позиция.
В срещата в София взе участие зам.-областният управител Сали Феим, придружен от главен експерт Левент Назим от Областна администрация – Добрич. НДТ