О  Б  Я  В  Я  В  А

 

на основание гл.VІІІ чл.78 и чл.79 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офиси в сградата на „Жилфонд-инвест” ЕООД ул.”Ген.Киселов” №1 и продажба на микробус Volksvagen Transporter, собственост на дружеството

 

Обект Площ

 

/кв.м/

Начална тръжна цена

 лева /без ДДС/

Депозитна вноска

лева/без ДДС/

1 Офис 402 20 149,40 448,20
2 Офис 403 18 134,46 403,38
3 Офис 404 17 126,99 380,97
4 Офис 405 20 149,40 448,20
5 Офис 406 19 141,93 425,79
6 Офис 407 21 156,87 470,61
7 Офис 408 27 201,69 605,07
8 Офис 409 21 156,87 470,61
9 Офис 501 17 126,99 380,97
10 Офис 502 20 149,40 448,20
11 Офис 503 18 134,46 403,38
12 Офис 505 20 149,40 448,20
13 Офис 506 19 141,93 425,79
14 микробус Volksvagen Transporter 932,40 233,10

 

  Търгът ще се проведе на 18.12.2019г. от 9.00 часа в зала 601 на “Жилфонд-инвест” ЕООД ул.”Ген. Киселов” №1 град Добрич. Цената на тръжната документация е 20,00 лв. /без ДДС/ и може да се закупи в стая 306 до 16.12.2019г. Краен срок за внасяне на депозита – до 16.00 часа на 17.12.2019г.

За допълнителна информация тел. 058 602 565.

 

 

loading...