По оперативни данни е започнала жътвената кампания при маслодайния слънчоглед в общини Каварна, Шабла, Балчик, Крушари, Ген.Тошево и Тервел.

Към 03.09.2021 г. са реколтирани 21 100 дка от площите с маслодаен слънчоглед със среден добив от около 309 кг/дка.

*Площите със слънчоглед в обл.Добрич за тази стопанска година са 869 701 дка. За предходната стопанска година площите са били 832 150 дка, като стопанската година е приключила със среден добив от 186 кг/дка.

Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Добрич

loading...