Цената на питейната вода в Разград и Силистра през 2022 г. ще струва над 5 лева за кубичен метър, ако Комисията по енергийно и водно регулиране приеме плановете на водните дружества „ВиК“ ООД – Силистра и „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – Разград. Вчера в комисията бяха представени бизнес плановете на дружествата, а окончателно решение колко да поскъпне питейната вода за клиентите на двете компании ще стане ясно на 21 юли.

В бизнес плана на водното дружество в Силистра се предлага цената на услугата за доставяне на питейна вода, отвеждането и пречистването и да е 5,035 лв./куб. м. Предложеното увеличение е с 1,567 лева за кубик, но според оператора цената е по-ниска от нивото на социалната поносимост в областта.

За същата услуга в Разград предлагат цена от 5,302 лева за кубичен метър. Или увеличение на настоящата цена с 1,67 лв./ куб.м.

Като причина за поскъпването и двата оператора посочват драстично увеличените разходи за материали и външни услуги, включително и за доставка на електроенергия от свободен пазар. Довод на операторите е и заложения ръст на заплатите на техните служители с 12-13 на сто годишно. https://trud.bg