Разкритата епископска базилика в крепостта “Палматис” край тервелското село Оногур има висока научна и историческа стойност и трябва да придобие статут на паметник на културата с национално значение, съобщават от общината за направената оценка от комисия в изпълнение на заповед на министъра на културата. Експертите са направили проверка на резултатите от изминалото археологическо лято, през което под научното ръководство на професор Казимир Попконстантинов и археолога Боян Тотев е проучена площ от около 500 квадратни метра в западната част на храма и пространството около него, съобщи кореспондентът на БТА Юлия Христова.

Според археолозите за първи път у нас се документира последователността в изграждането на колонада – база, колона, капител – посредством букви от гръцката азбука: от А до Н в числова стойност от 1 до 8. Размерите на храма, мраморният материал, пренесен вероятно от Мала Азия, вътрешните архитектурни решения, красивите капители, деветстъпалниятсинтрон и редица други структури са доказателство, че е открита епископска базилика, отбелязват археолозите. Храмът е изграден с много средства по времето на император Юстиниан Велики /527-565 г./. Според експертната комисия този паметник се откроява сред всички проучени досега базилики не само с размерите си – 59 на 30 метра, но и с разнообразието на елементите в олтарната част и оформлението на атриума, допълват от общината.
Археологическите проучвания през 2019 г. са финансирани от община Тервел с 16 000 лева и от Министерството на културата – с 12 000 лева.

loading...