Детски еко празник ще насърчи децата и техните родители да събират разделно и да рециклират отпадъците.
На 26 септември (събота) от 10.30ч. на сцената в Скейтпарка в градската градина „Свети Георги“, ще се проведе детски еко празник по повод рестарта на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Организатори на събитието са община град Добрич и „ЕКОПАК България“, организацията отговорна за обслужването на цветните контейнери и рециклирането на отпадъците.
Целта на събитието е да насочи вниманието на гражданите към новата система от цветни контейнери разделно събиране на отпадъци и нейната правилна употреба. Тя оптимизира досега действащата система, като броят на площадките за разделно събиране се увеличава от 152 на 160 и се заменя от 2-цветна контейнерна на 3-цветна контейнерна система. Трицветната система е с доказана по-голяма ефективност и екологосъобразност от двуцветната:
• сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки;
• жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
• зелени контейнери – за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.
Анализите показват, че чрез използването на този тип система се събира по-качествен и чист отпадък, което допринася за увеличаване на разделно събираните отпадъци от опаковки и тяхното последващо рециклиране. Новите контейнери са тип „иглу“ със значително по-ограничени възможности за изваждане на вече постъпилите в тях отпадъци.
Организаторите са подготвили интересна музикално-артистична програма за най- малките. Актьорите от „Театър на приказката – София“ ще представят образователното куклено шоу „Малки юначета с празни тумбачета“. Детската пиеса представя историята на три симпатични същества – Хартояд, Пластоядка и Стъклояд, които живеят в парка и се „хранят“ с отпадъци от опаковки. Приказните герои разказват на децата как да пазят природата, чрез разделно събиране на отпадъци. Програмата предвижда още невероятните изпълнители от НЧ “Добрич-2017”, Студио за съвременни танци “ПАЛИТРА” и Фолклорен ансамбъл „Добруджа“.
Но това далеч не са единствените изненади, които очакват всички деца.
Нека заедно спасим природата и дадем рестарт на разделното събиране!
ЕКОПАК България АД
„ЕКОПАК България” е лидер в оползотворяване на отпадъци от опаковки в България със статут на акционерно дружество, което не разпределя печалба. В организацията членуват повече от 1100 компании. Основната цел на ЕКОПАК е управлението на процесите по събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци от опаковки и постигане на задължителните цели по рециклиране и оползотворяване, заложени в Закона за управление на отпадъците.
ЕКОПАК създава и управлява системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 88 общини с население от 2 543 000 жит., има разположени над 17’500 бр. цветни контейнера, изградени 16 сортиращи инсталации и работи с 27 рециклиращи предприятия на терлиторията на Р България.
Като част от своята работа, ЕКОПАК работи активно, за да повиши знанията на гражданите за разделното събиране и рециклиране на отпадъците, като ги мотивира да се грижат за чистотата на своя град и опазването на природните ресурси.
Изображението може да съдържа: текстово съобщение
10
1 коментар
1 споделяне
Харесване

Коментар
Споделяне
loading...