Един различен учебен час

0
1217

Красимира Христова, преподавател по биология в СУ „П. Р. Славейков“, проведе открито обучение по биология и здравно образование в десети клас. Урокът бе вдъхновяващ и повече от любопитен за всички ученици и гости. Нестандартното поднасяне на учебния материал и практическата работа на учениците се възприе изключително положително и емоционално.

Г-жа Христова бе избрала темата за опазването на околната среда да бъде представена в три различни направления: „Опазване на екосистемата“, „Източници на замърсяване и опазването на почвите, въздуха и водата“ и „Опазване от замърсяване на педосферата“. Само за сведение, педосферата е най-външният слой на Земята, който е съставен от почви и е обект на почвообразувателни процеси. Съставена е от натрошени скали, мъртви организми, вода и въздух.
Четири екипа от 10 а клас презентираха своите проекти, върху които са работили в продължение на седмици – колажи, презентации, макети, демонстрации. Учениците впечатлиха всички присъстващи със своята находчивост, изобретателност, креативност и прецизност.

НДТ