Омбудсманът Мая Манолова съобщи, че на 16 април Европарламентът ще приеме окончателно потребителският пакет, с който се слага край на двойния стандарт при храните – “унизителна практика по отношение на гражданите, основно от Източна Европа”.

“Постигнато е споразумение потребителският пакет, за който ние настоявахме, да бъде окончателно приет. С него ще се сложи край на производството на храни от една и съща марка, но с различно съдържание, съставки и качество”, каза Мая Манолова в „Плюс-Минус. Коментарът след новините”.

Тя определи постигнатото като огромен успех за България. Преговорите са били изключително трудни. Това е победа на гражданите на Европа срещу мултинационални компании, които печелеха от тези разлики в качеството”, каза Манолова.

„Извървяхме изключително дълъг път. Практиката да се произвеждат храни с по-лошо качество, но с един и същи бранд ще бъде обявена за нелоялна търговска практика и тези фирми ще бъдат наказвани с глоби до 4% от техния годишен оборот, което е около 10 млн. евро, което са наистина драконовски санкции”, поясни тя.

Манолова коментира и промените в Гражданско-процесуалния кодекс, свързани с по-прозрачните и ясни правила при комуникацията с монополните институции. „В момента законодателството е в полза на икономически силните, на монополистите, на бързите кредити, на събирачите на дългове, на топлофикациите, на банките. Те разполагат с една бърза писта чрез която в заповедното производство без исков процес могат да осъдят гражданина и да пристъпят към събиране на неговия дълг. Тези промени ще дисциплинират банките и ще ги превъзпитат в дух на едно по-уважително отношение към техните клиенти, когато клиентите им ще имат възможност за адекватна защита”, обясни тя.

„За да бъде осигурен баланс на интересите, аз не предлагам да отпадне възможността на банката да запорира цялото имущество на длъжника. Тя си осигурява, че той ще се издължи, но същото време не пристъпва  към продажба на неговото имущество преди в съдебния процес да е доказано, че това е размерът на дълга”, обясни омбудсманът.

Източник: www.vesti.bg