Мениджърският екип на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кмета Добрич Йордан Йорданов и зам.-кмета Пенчо Керванов. На срещата бяха представени предстоящото въвеждане на такса достъп за бизнес клиентите, инвестиционните намерения и съвместната работа с общинските администрации през 2020 г.
Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия информираха кмета за провежданата в момента кампания за актуализиране на данните за предоставена мощност на небитовите клиенти.
Електроразпределение Север започва подготовка за нов начин за ценообразуване на услугата по предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа, в съответствие с предоставената и реално необходима мощност. Целта е да се планира развитието на мрежата съобразно реалните нужди на бизнеса.
„Очакваме утвърждаване от КЕВР на цената за достъп за небитовите клиенти и да започнем прилагането ѝ от началото на новия ценови период. За клиентите на Електроразпределение Север цената за достъп съществува и в момента като компонент от крайната продажна цена за дейността по разпределение на електроенергията, но от 1 юли 2020 стопанските клиенти ще заплащат цена за достъп в зависимост от предоставената им мощност на ден, а не както до сега на база консумирана електроенергия.“, коментира Анжела Тонева, член на УС на ЕНЕРГО-ПРО Варна.
По време на срещата стана ясно, че реализираните инвестиции на ЕНЕРО-ПРО за 2019 година за района на Добрич са 5,6 милиона лева. Средствата са инвестирани в изграждане и рехабилитация на съоръжения от електроенергийната инфраструктура, както и монтиране на съвременни средства за търговско измерване.
Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна представиха инвестиционните намерения на компанията за 2020 година и приоритетните области: подобряване на работата на електроразпределителната мрежа, повишаване качеството на електрозахранването и намаляване на технологичните разходи. Беше предоставена информация и за готовността за работа в зимни условия, съобщи Дарик радио Добрич
loading...