Добрич е домакин на национална научна конференция, посветена на 80 години от Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България. Конференцията се провежда вчера и днес под научното ръководства на академик Георги Марков. Вторият ден от форума започна с добруджанския химн „О добруджански край“. Участниците и организаторите бяха приветствани от зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева, която коментира важността на темата за България и пожела ползотворна и успешна работа.
Организатори на научния форум са Министерството на културата, Института за исторически изследвания при БАН, националната агенция “Архиви”, Добруджанския научен институт, Македонски научен институт Община Добрич, Община Тутракан, Регионален исторически музей–Добрич, Исторически музей – Тутракан и историческите музеи в региона. Сред основните тематични направления, които се обсъждат на форума, са: Добруджа в българската външнополитическа стратегия – 1878-1940 г., етнодемографските процеси в Добруджа и обществено-икономическото развитие на областта след Берлинския конгрес, Добруджа в пределите на българската държава и под румънска власт – обществено-политически и културни процеси. Ще бъде дискутиран и Добруджанският въпрос в програмите и дейността на българските обществени формации, приобщаването на Южна Добруджа към българския държавен организъм, регионът в българската национална памет с образи в литературата, изкуството, фолклора и други. Представените доклади и научни съобщения на конференцията ще бъдат издадени в сборник.
loading...