“ДКЦ-І Добрич” EООД – Добрич: Обява за търг

0
389

ДКЦІ Добрич EООД гр. Добрич

 

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

На 18.11.2022 г. от 10,30 часа в

 залата на IV- ти етаж в  ДКЦ-1, ул.Димитър Петков № 3

  1. Отдава под наем:

Помещение /лекарски кабинет № 109/ за извършване на извънболнична медицинска дейност, находящо се на първи етаж в сградата на „ ДКЦ – 1 Добрич” ЕООД, с площ от 15,00 кв. м., в едно с пропорционално полагащите се идеални части от общите части от сградата с площ от 12,92 кв.м., както и съответната идеална част от хирургична манипулационна № 5 и съответната идеална част от терапевтична манипулационна № 106, определени на брой ползватели на манипулационните, за които се дължат и разходи за консумативи.

Начална тръжна цена, без включен ДДС: – 245,00 лева.

Депозитна сума за участие:  – 882,00 лева.

Срок за внасяне на депозита за участие –  до 14.00 часа  на 17.11.2022 г. по банков  път.

Срок за отдаване под наем:  3 години.

Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 17.11.2022г. от касата на 1 -ви етаж на дружеството

Цена на тръжните книжа – 20,00лева.

Време за оглед : от 02.11.2022 год. до 17.11.2022 год., всеки работен ден от  09.00 часа до 12.00 часа. 

Тел. за контакти:  058/601 474 вътр. 222; гр. Добрич, ул. “Д. Петков“ № 3

e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com