“ДКЦ-І Добрич” EООД – гр. Добрич

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

На 09.02.2023 г. от 10,30 часа в

 залата на IV- ти  етаж в  ДКЦ-1, ул. “Д. Петков“ № 3 

  1. Отдава под наем:

Помещение / лекарски кабинет № 8 / за извършване на медицинска дейност, находящо се на първи етаж в  сградата на „ДКЦ – 1 Добрич” ЕООД, с площ 14,40 кв.м.,  в едно с  пропорционално полагащите се общи части от сградата с площ 12,40 кв. м както и съответната идеална част от хирургична манипулационна № 5 и съответната идеална част от терапевтична манипулационна № 320 а , определени на брой ползватели на манипулационните, за които се дължат и разходи за консумативи

 

Начална тръжна цена без включен ДДС: 245,00 лева.

Депозитна сума за участие: 882,00 лв.

Срок за отдаване под наем: 3 години.

Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 08.02.2023 г. от касата на дружеството при цена 20,00 лева.

Време за оглед  – от 18.01.2023 год. до 08.02.2023 год. от 09.00 часа до 12.00 часа вкл.

Краен срок за внасяне на депозита за участие – до 12:00 часа на 08.02.2023 год. по банков  път.

Тел. за контакти:  058/601 474 вътр. 222;

гр. Добрич, ул. “Д. Петков“ № 3

e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com