Директорът на ОП „Обреден дом“ Румена Маринова е избрана за Председател на Сдружението на обредните домове в България

0
132

В рамките на Общото събрание на Сдружението на обредните домове, проведено на 13 октомври, с пълно мнозинство за негов председател е избрана Румена Маринова – Директор на Общинското предприятие „Обреден дом“ в Добрич. Изборът е с петгодишен мандат за осъществяване на дейностите на Сдружението. В него членуват обредни домове, които са общински структури или търговски дружества. Те са създадени преди повече от 30 години да управляват и стопанисват общинската собственост в областта на обредната дейност, както и да предлагат свързаните с това услуги за населението. Целта на Сдружението е да подпомага развитието, подобряването и усъвършенстването на празнично и траурно-обредната дейност чрез разработване и осъществяване на програми за организационно-методическо и научно подпомагане на дейността на обредните домове; сътрудничество с организации, институции, физически и юридически лица в страната и чужбина за взаимен обмен на информация. Освен това Сдружението си поставя за цел организиране на симпозиуми, семинари конференции и други национални и международни форуми и разработване и предлагане на промени в областта на празнично и траурно-обредната дейност.