Директори и педагози от детските ясли в Добрич взеха участие в обучение за ранното детско развитие

0
146
През месец юли се проведе среща и обучение с доц. Тотко Татьозов, специалист в областта на ранното детско развитие /деца от 1 до 3 години/. В тази среща взеха участие Директори и педагози от Детските ясли в гр. Добрич. Темата на обучението беше „Закаляването и физическите упражнения в ранното детство- основни фактори за здравето на децата“. Доц. Татьтозов напомни колко важно значение има закаляването от ранна детска възраст за изграждане на имунитет в неукрепналия все още детски организъм. Препоръчва децата да прекарват повече време на открито – разходки, сън и игри на открито, да се използват основните закалителни средства- вода, слънце и въздух. На срещата присъстваха и Директори на Детски ясли от други градове- гр. София, гр. Враца, гр. Павликени. Обсъдиха се и новите промени в Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
Ясленото дело в България има почти 100 годишна история /от 1906г./. По мнение на доц. Татьозов детските ясли в България, са доказали своето място сред институциите за обществено отглеждане и възпитание на деца. На базата на съвременните научни постижения и натрупания през годините практически опит, те осъществяват дейност, която е в помощ на обществото и семейството и грижите за най- малките трябва да се осъществява от медицински лица.