Сред приоритетите на Регионална библиотека „Дора Габе“ е да съхрани културното и научно наследство на Добрич и Добруджа, да следва съвременните изисквания за осигуряване на достъп до знание и култура като създава местно и регионално електронно съдържание, да работи за изграждане на общество на знанието.

По повод 70-годишнината от основаването на библиотеката и 80-годишнината от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България библиотеката предлага на своите потребители ново дигитално съдържание.

В сектор „Краезнание” се съхраняват 3020 броя микрофиши на различни вестници и списания, излизали от 1886 до 1954 г. – в. „Добрички глас”, в. „Добруджа”,  в. „Балчик“, в. „Бежански глас“, в. „Добруджанска борба”, в. „Добруджански вести”, в. „Добруджански глас”, сп. „Класове” и др.

Този ценен краеведски архив е източник за изследвания на политически, икономически, културни, образователни и други аспекти на някогашна Добруджа. Ползването на микрофишите бе невъзможно поради липса на необходимата техника. Библиотеката възложи тяхното дигитализиране на фирми, специализирани в тази дейност.

В рубрика Дигитална библиотека / Периодични издания, достъпна на сайта на библиотеката https://libdobrich.bg/info.php?id=251 , са публикувани броеве на вестниците Балчик (Балчик), 1902 г.,  „Бежански глас“ (Варна), 1922-1923 г., Варненска поща (Варна), 1921 г., Вестник на втора армия [Добруджа], 1917 г.

Съхраненият със съвременни средства архив ще обогати краеведския фонд и ще съдейства на местната общност за учене през целия живот, формалното образование, научните изследвания, културата, туризма.

Реализацията на проекта е с финансовата подкрепа на Министерството на културата и със средства на библиотеката.

Дигиталната краеведска колекция ще бъде периодично обогатявана с нови издания.

 

 

loading...