Подз. Това е името на спечелен проект от Сдружение „Училищно настоятелство СУ „П.Р.Славейков“ град Добрич по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 г.

На 11 и 18 октомври 2021 г. ученици от ІV клас на СУ „П.Р. Славейков“ с класен ръководител Светлана Колева участваха в срещи в изпълнение на дейностите по Проект „Децата – активни граждани“ на Сдружение „Училищно настоятелство СУ „П.Р.Славейков“ град Добрич, реализиран по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 г. В първата неформална среща с експерти от офис на НАП – Добрич им бе изнесена беседа, в която по подходящ за възрастта им начин бе представена информация за основните термини и понятия  – данък, задължение, право. Още повече вълнение предизвика и фактът, че на този ден се навършвали 30 години от създаването на данъчната администрация в България катосамостоятелна структура и  бяха почерпени с бонбони.Втората за този ден среща бе в Община град Добрич, където получиха радушно посрещане лично от кмета г-н Йордан Йорданов и г-жа Калина Георгиева – секретар, които увлекателно им разясниха какво е община, какво работи кмета и общинската администрация и пр. Посещението бе и добър повод да се обясни на любознателните ученици, че на датата 12 октомври, българските общини отбелязват своя празник. Децата заеха местата на общинските съветници в залата на Общински съвет – Добрич и разиграха истинска общинска сесия, като обсипаха с въпроси кмета.

На 18 октомври се състояха: посещение на офис на банка с цел опознаване дейността на подобни институции, и най – вече усвояване на „терен“ правилата за поведение на обществени места. В клона на ОББ на ул. „България“ г-жа Янка Костадинова представи услугите предлагани от банката, показа им как работи банкомат и поднесе много полезна информация.Втората среща се оказа едно вълнуващо преживяване в Съдебната палата в града. Благодарение на г-жа Емилия Укова – завеждащ „Връзки с обществеността“ в Окръжния съд децата научиха основните правила на пропусквателния режим и попаднаха в истинска съдебна зала. Най- голям интерес представляваше разиграният съдебен процес с роли на съдия, адвокат и прокурор под ръководството лично на съдия Галатея Ханджиева. Тя им отговори на всички въпроси и им пожела успех в учението и най-вече да станат отговорни и образовани граждани.

Посещенията в различни институции и живите срещи със специалисти в рамките на проекта дават базисни знания по различни теми от гражданското образование, а различната от класната стая обстановка още повече засилва интереса им към важните за обществото проблеми. Учениците се почувстваха като истински „големи“ граждани и изразиха непринудената си благодарност на всички, оказали им внимание.