ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ РУСКИЯ ГРАД ТАМБОВ – НА РАБОТНА ВИЗИТА В ДОБРИЧ

0
845
sdr

Делегация от руския град Тамбов е на работна визита в Добрич по повод предстоящото сключване на договор за побратимяване между двете общини. Градът е представен от Алексей Марковский – председател на комитета по инвестиции и стратегически проекти към администрацията на град Тамбов; Олга Полетова – консултант в комитета по инвестиции и стратегически проекти към администрацията на град Тамбов; Анна Курманова – председател на комитета по управление на общински имоти на град Тамбов; Виктор Пчелинцев – Генерален директор на ООО «РеАЛ»; Леван Кулалагашвили – зам.-генерален директор на ООО «РеАЛ» и Гайк Амбарцумян – старши мениджър по реклама в ООО «РеАЛ». В рамките на своята визита гостите проведоха среща с кмета на Добрич Йордан Йорданов, неговия екип и представители на бизнес-среди и организации, сред които секретарят на ТПП и общински съветник Герман Германов, общинските съветници Нивелин Радичков, Боян Саркизов и Катя Алексиева – представител на Стопанската камара в Добрич. Представена е икономическата среда в българския и руски град и са обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество. Алексей Марковский връчи на кмета на Добрич Йордан Йорданов медал „80 години Тамбовска област“ – с благодарност за приноса в отношенията между градовете и от името на губернатора на Тамбовска област.

Гостите се включиха в общоградското поклонение по повод Деня на Победата и Ден на Европа – 9 май.