Д Е К Л А Р А Ц И Я

 Относно:  проблеми във водоснабдяването на с. Северци, община Крушари 

Водоснабдяването е дългогодишен проблем, който винаги е стоял на дневен ред за Общинска администрация и Общински съвет Крушари.Сигналите за нарушено водоподаване в с. Северци са ежедневнии от години. При усложнената епидемиологична обстановка липсата на вода в населеното място е недопустима. През последните месеци ситуацията става все по-тревожна, а търпението на хората е пред изчерпване.  Безводието е въпрос, за решаването на който незабавно следва да се намеси държавата, наложителна е реконструкция на водопреносната мрежа.

Проведените разговори със служители на В и К Добрич не дават резултати,че в близко бъдеще ще се реши проблема с водоснабдяването на с. Северци.

Община Крушари през 2019  година  представи в МРРБ инфраструктурен проект „Подмяна на довеждащи водопроводи към с.Лозенец и с.Северци, общ.Крушари“, който не получи финансиране.

 

В ПУДООС е входирано през 2020г. и в момента е в процес на оценка искане за осигуряване на финансиране за реализирането на инфраструктурен проект с предмет „Подмяна на довеждащи водопроводи към с.Лозенец и с.Северци, общ.Крушари“ .

 

Смятаме, че в рамките на разумен диалог между централната и местната власт може да се намери справедливо решение.  Апелираме за адекватна и спешна реакция за осигуряването на нормално водоподаване в  с. Северци. Липсата на вода по време на пандемия е не просто проблем, липсата на вода поставя под въпрос оцеляването на жителите и всички ние представители на местната и държавната власт носим отговорност за живота на българските граждани. Настояваме за неотложна реакция.

Декларацията да бъде изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК–Добрич и  Българския ВиК холдинг.

 

 

loading...