ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

0
1528

Дейност на местата за настаняване в област Добрич                               през октомври 2018 година

През октомври 2018 г. в област Добрич са функционирали 65 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване,  броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 16.1, 9.1 и 9.6%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 35.4 хил., или с 13.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2018 г. се увеличават с 18.0% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 12.9 хиляди. От всички пренощували лица 60.7% са българи, като по-голямата част от тях ( 51.7%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 5.1 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (37.3%), Германия (20.5%), Швеция (5.6%) и Финландия (4.9%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2018 г. се увеличава с 0.4 процентни пункта в сравнение със същия период на 2017 г., като достига 12.4%.

Приходите от нощувки през октомври 2018 г. достигат 1 981.3 хил. лв., като приходите от български граждани са 46.1% от всички приходи, а от чужди граждани – 53.9%.

Илга Иванова      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

        Териториално статистическо бюро-Североизток