Два милиона лева за туризъм ще харчи Балчик

0
307

Два милиона лева ще харчи Oбщина Балчик според утвърдената програма за туризма. Планираните средства са повече с над 600 хиляди лева спрямо изразходените през миналата. От 900 хиляди на близо милион и половина се покачват разходите за изграждане и поддържане на инфраструктурата. Около 500 хиляди са парите за реклама в страната и чужбина на туристически обекти. Тук влизат средствата за традиционните балчишки фестивали като Балчик класик дейз, хоров фестивал, фолклорен, форум на младите в изкуството и други. Програмата за развитие на туризма залага още подпомагане на проекти с регионално и национално значение, както и международно сътрудничество

БНР