ДЕТСКА ГРАДИНА ЮЛИ-АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ
От

29.07.

до

02.08.

2019 г.

От

05.08.

до

9.08.

2019 г.

От

12.08.

до

16.08.

2019 г.

От

19.08.

до

23.08.

2019 г.

От

26.08.

до

30.08.

2019 г.

От

02.09.

до

05.09.

2019 г.

По време на затварянето на детската градина децата се пренасочват в сборни групи в :
ДГ № 7

„ Пролет“

Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската

градина е със сборни групи

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване От 19.08 до 05.09.2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 12 „Щурче“

ДГ № 8

„ Бодра смяна“

Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване От 19.08 до 05.09.2019 г.2

децата  се пренасочват в

ДГ № 9 „Пчеличка“

ДГ № 9

8.08

ДГ № 9

„ Пчеличка“

 

 

 

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската градина е

със сборни групи

От 29.07 до 16.08. 2019 г.

децата  се пренасочват

ДГ № 8 „Бодра смяна“

ДГ № 10

„ Слънчице“

 

 

Детската градина е в ремонт и почистване

 

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската градина е

със сборни групи

От 29.07 до 16.08.2019 г.

децата  се пренасочват

ДГ № 8 „Бодра смяна“

 

ДГ № 12

„ Щурче“

 

 

 

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската градина е

със сборни групи

От 29.07 до 16.08.2019 г.

децата  се пренасочват

в ДГ № 7 „ Пролет“

ДГ № 17

„ Първи юни“

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване От 19.08 до 05.09.2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 18 „ Дора Габе“

ДГ № 18

„ Дора Габе“

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е

със сборни

групи

 

От 29.07.2019 до 16.08.2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 17 „ Първи юни“

 

ДГ № 20

„ Радост“

 

 

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване От 19.08 до 05.09.2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 26 „Звънче“

 

ДГ № 23

„ Звездица“

ул.„Богдан“

№ 2

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи Детската градина е

със сборни групи

От 29.07 до 16.08.2019 г.

децата  се пренасочват

в централна сграда на  ДГ № 23 „Звездица“ Ул. „Велико Търново“ № 2

ДГ № 23

„ Звездица“

Ул. „Велико Търново“ № 2

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване От 19.08 до 5.09. 2019 г.

децата се пренасочват във втора сграда

на ДГ № 23 „Звездица“

ул.„Богдан „ № 2

 

 

ДГ № 24

„Приказен свят“

 

 

 

 

Детската градина е в ремонт и почистване

 

 

Детската градина е в ремонт и почистване

 

 

Детската градина е в ремонт и почистване

 

 

Детската градина е със сборни групи

 

 

Детската градина е със сборни групи

 

 

 

Детската градина е със сборни групи

 

 

 

От 29.07 до 16.08 .2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 25 „ Весела“

 

ДГ № 25 „Весела“ Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване От 19.08 до 5.09.2019 г.

децата  се пренасочват

ДГ № 24 „ Приказен свят“

ДГ № 26 „Звънче“ Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

От 29.07до 16.08.2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 20 „ Радост“

 

 

ДГ № 27

„ Славейче“

ул. „Войнишка“

№ 25

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи Детската градина е със сборни групи От 29.07 до 16.08.2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 27 „ Славейче“

кв. Рилци

ДГ № 27

 „ Славейче“

кв. Рилци

 

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване От 19.08  до 05.09. 2019 г.

децата се пренасочват в ДГ № 27 централна сграда на ул. „Войнишка“ № 25

ДГ № 32

„ Зорница“

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи

 

Детската градина е със сборни групи Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване Детската градина е в ремонт и почистване

 

От 19.08 до 05.09 2019 г.

децата  се пренасочват в

ДГ № 26 „ Звънче “

 

 

loading...